PRODUKTE

Corn

Greenlands het sy kalkkunsmismengsels in die vroeë tagtigs bekend gestel om die versurende uitwerking van Ammonium bevattende stikstof in die kunsmisband te beheer.

LYS VAN GEREGISTREERDE PRODUKTE VOORSIEN DEUR GREENLANDS

KODE               PRODUK
K3934             1.0.1.(30)+16.6%SDSCI2175
K4478             1.0.1.(48)
K4636             1.1.0.(26)+0.4%Zn+20.9%K+3.1%S
K4254             1.1.1.(25)+0.2%Zn+25.2%K+4.8%S
K4637             1.2.0.(25)+0.5%Zn+23.8%K
K4638             1.2.1.(25)+0.4%Zn+30.4%K+1.0%S
K4640              2.1.0.(32)+0.2%Zn+7.9%S
K4641              2.3.0.(25)+0.5%Zn+23.4%K+1.2%S
K4642              2.3.0.(32)+0.6%Zn+2.3%S
K4643              2.3.2.(22)+0.3%Zn+36.9%K+1.8%S
K4644              2.3.2.(30)+0.4%Zn+14.2%K+2.4%S
K4645              2.3.2.(35)+0.5%Zn+2.7%S
K4646              2.3.4.(30)+0.3%Zn+19.8%K+1.9%SDSCI2163
K4647              2.3.4.(34)+0.3%Zn+Cl vry+2.4%S
K4648              2.3.4.(37)+0.4%Zn+2.7%S
K4649              2.4.5.(30)+0.3%Zn+23.0%K
K4650              2.4.5.(39)+0.4%Zn
K4651              3.1.0.(26)+0.2%Zn+14.9%K+9.2%S
K4827              3.1.0.(28)+0.2%Zn+13%S
K4652              3.1.1.(28)+0.2%Zn+15.5%K+7.9%S
K3944              3.1.5.(31)Cl vry+9.9%S
K4653              3.2.0.(24)+0.3%Zn+24.7%K+5.1%S
K4654              3.2.0.(32)+0.4%Zn+6.8%S
K4655              3.2.1.(25)+0.2%Zn+26.4%K+4.5%S
K4656              3.2.1.(34)+0.3%Zn+5.5%SDSCI2172
K4657              3.2.2.(27)+0.2%Zn+24.1%K+4.1%S
K4658              3.2.4.(30)+0.2%Zn+21.0%K+3.6%S
K4659              4.1.0.(28)+0.2%Zn+7.0%K+11.2%S
K4660              4.1.1.(27)+0.2%Zn+16%K+9.0%S
K4662              4.2.1.(30)+0.2%Zn+9.3%K+7.1%S
K4663              4.3.4.(36)+0.3%Zn+2.6%K+4.3%S
K4293              5.1.5.(30)+0.2%Zn+14%S
K4664              5.2.0.(25)+0.2%Zn+18.9%K+8.1%S
K4665              5.2.0.(33)+0.3%Zn+7.8%S
K4666              6.2.1.(25)+0.2%Zn+21.4%K+7.9%S
K4667              6.2.1.(34)+0.2%Zn+7.9%S
K4668              6.3.1.(25)+0.2%Zn+23.1%K+6.2%SDSCI2162
K4669              9.2.2.(27)+0.2%Zn+15.5%K+9.5%S
K4670              9.4.1.(25)+0.2%Zn+21.6%K+7.0%S
K4671               9.4.1.(32)+0.3%Zn+8.9%S
K4672              10.3.1.(25)+0.2%Zn+20.1%K+8.6%S
K4673              10.3.1.(32)+0.2%Zn+10.0%S
B2679               KALKKORRELS
K3343               DAP(38)+0.75%Zn
K3761               KALIUMNITRAAT KOR
K3761               KALIUMNITRAAT W/O
K3924               MAP(33)+0.75%Zn
K3334(K)           KCL(50) (KORREL)
K3334(S)           KCL(50) (STD)DSCI2167
K2162(K)           KALIUM SULFAAT+16.0%S (KORREL)
K2162(W/O)      KALIUM SULFAAT+16.0%S (W/O)
K2162(P)           KALIUM SULFAAT+16.0%S (POEIER)
K7175                UKAS (28) + 12.0% K + 12% S
K3281                UREUM(46)
K3882                N-SULF KORREL(21)+24%S
K3739                AMSULF(21)STANDAARD+24.0%S
K4991                UAS(38)+7.7%S

Voorskrifmengsels kan voorgeskryf word na aanleiding van resultate van grondontledings.

VEREISTES VIR GRONDMONSTERNEMING 

Grondontledings word gedoen om te bepaal wat die grond se vermoë is om die nodige plantvoedingstowwe aan die betrokke gewas te voorsien. Die grondontledings word in verband gebring met die voedingstofopname van die gewas, die aanvulling van plantvoedingstowwe deur bemesting en die beplanningsopbrengs.  Uit plantvoedingsprogramme wat hierdie faktore in ag neem, word dan riglyne neergelê wat in ‘n gegewe situasie geldig sal wees.

Ten einde ten volle gebruik te maak van hierdie riglyne is dit noodsaaklik dat grondmonsters wat geïnterpreteer word, teenwoordigend van die betrokke land is.  Om dit te bereik word die volgende standaardprosedures vereis by die hantering van grondmonsters:

  • Homogene eenhede, wat ook prakties is vir gewasverbouingsdoeleindes, moet gemonster word.  (Homogeniteit word bepaal deur vorige gewasprestasie, gronddiepte, grondkleur, grondtekstuur en topografie.)
  • ‘n Grondmonster moet ‘n homongene eenheid van nie meer as 50 hektaar verteenwoordig nie.
  • Homogene eenhede moet duidelik en afsonderlik genommer word.
  • Probleemkolle moet apart aangedui en gemonster word.
  • By die neem van die monster moet alle vreemde materiaal (gras, stokke, los klippe) by die monsterpunt verwyder word. In die geval van baie klipperige gronde moet n skatting van die klippersentasie per volume gemaak word.
  • Op elke homogene eenheid moet 20 – 40 monsters eweredig oor die volle oppervlakte van die land geneem word.  Opvallende swak kolle, wenakkers, vergaderplekke van diere ensovoorts moet vermy word.
  • Die aanbevole diepte vir monstering vir die bogrond is onbeveer 200mm, dit wil sê die 0mm – 200mm gedeelte van die bogrond word gemonster.  Ondergrondmonsters word in die 200mm – 600mm laag van die profiel geneem.
  • Indien die land geploeg is, moet monsters lukraak oor die hele oppervlakte geneem word.  As die rye van die vorige oes nog sigbaar is, moet die submonsters lukraak tussen en in die rye geneem word.
  • Om resultate te kan vergelyk, moet daar elke keer op ongeveer dieselfde tyd van die jaar of tydens dieselfde fase van die verbouingsprogram gemonster word, maar minstens een keer elke drie jaar.
  • Die 20 – 40 monsters waaruit ‘n finale monster saamgestel word, moet op ‘n skoon sak saamgevoeg word.  Klonte word stukkend gemaak, vreemde materiaal verwyder en die grond deeglik gemeng.  Nadat dit oopgeprei is in ‘n dun lagie, word klein skeppies eweredig oor die volle diepte en oppervlakte geneem en in ‘n skoon plastieksakkie of kartonhouer geplaas.  Hierdie finale monster, verteenworrdigend van ‘n homogene gebied, moet ‘n massa van 0.5kg – 1kg hê.

Bykomende gegewens oor die eienskappe van die grond, klimaat asook die produksie- en bemestingsgeskiedenis moet voorsien word aangesien aanbevelings nie bloot op grondontledings gebaseer kan word nie.

BANDPLASING

Bron: SA Graangids 2013, Skrywer: Lientjie Visser, Bestuurder: LNR-Kleingraaninstituut Ontledingslaboratorium