Greenlands Kunsmis

Kunsmismonitering Histories

Greenlands lewer vier agtereenvolgende jare geen Kunsmisafwykings.

983651239e66d1cbc3a889c700d18ed1

Misstofmonitering word deur die LNR-IGG (Mnr. William Deale) gedoen volgens protokol soos ooreengekom tussen Graan SA en die Misstofvereniging van Suid Afrika (MVSA).

Die bestaande regulasies word vir N, P en K gebruik en die nuwe voorgestelde regulasies vir alle elemente (N,P en K) en enkel-elementkunsmis (KAN of KCL byvoorbeeld) word as -4% gedefinieer en in mengesels as 7%. In enige mengsel word die toelaatbare Zn tekort op ‘n glyskaal bereken.

Kunsmismonsters van alle tipes kunsmis wat deur die Instituut van Graangewasse geneem is gedurende 2008/2009 seisoene en deur laboratoriums vir N, P en K-inhoudontleed is, het afwykings in terme van stikstof (N) tot soveel as 13% getoon. In terme van die fosfaat (P) en kaliuminhoud (K) was die maksimumafwykings onderskeidelik 20% en 57%. Die oorskrydings van die afgelope produksieseisoen word in Tabel 1 aangetoon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIES – Is Greenlands suksesvol vandat monitering begin het in 2004

Die resultaat kom nie van self nie, maar as gevolg van deurlopende streng gehaltebeheer, deeglik en gereelde instandhouding van die aanleg en korrekte produkformulering.

Uses wordpress plugins developed by www.wp-premiumplugins.com